Cranio Therapie

Als Cranio therapeut werk ik met het bindweefselsysteem, ook wel Fascia genoemd.
Hoe langer ik hiermee werk hoe meer ik gefascineerd raak door de werking en de functie van het bindweefsel in ons lichaam. Zo zie ik regelmatig de respons wanneer ik bij de enkels sta en deze van de tafel optil met een lichte stretch nauwelijks voelbaar, dit opgemerkt wordt in de nek en daar ruimte geeft. Het is één groot, alles met elkaar verbindend web, wat al reageert op een lichte aanraking.

Onderzoek
Onderzoekers ontdekken steeds meer het belang van een soepel en gezond bindweefsel. Ze zien daar mogelijkheden voor behandeling van vele klachten en aandoeningen in. Het bindweefsel werkt als een zelf aanpassende, steun biedende bouwsteiger, die tevens bescherming biedt aan spieren, botten, zenuwen en organen, zodat je lichaam soepel en efficiënt beweegt. Bindweefsel heeft een oneindig herstelvermogen, is sterk, flexibel, slaat alle informatie op en is zelfs intelligent. Het reageert al voordat informatie de hersenen bereikt.

Dagelijks
In ons dagelijkse leven worden we blootgesteld aan allerlei belastende invloeden. In een gezonde situatie zijn wij instaat om te herstellen wat wij iedere dag te verwerken krijgen. Maar als een gebeurtenis ingrijpend is, bijvoorbeeld door een ongeluk, heftige stress op je werk of verlies van een dierbare kan het zelf genezend vermogen verzwakt zijn. Hierdoor stagneert het natuurlijke herstel en gaat als een blokkade in het lijf vastzitten. Het bindweefsel komt letterlijk op spanning te staan en verhard daardoor. Zo ontstaan dan vaak de klachten.

Mens
Als Cranio therapeut kijk ik niet alleen naar de klacht, maar naar het geheel als mens. Ik ben getraind om af te stemmen op het bindweefselsysteem en de blokkades waar te nemen. In de behandeling richt ik me dan op de plek waar het bindweefsel niet beweegt. Als ik daar mijn hand op leg en het weefsel luisterend uitnodig om van binnenuit in beweging te komen, dan zal het zijn spanning los laten en de beweging terugkeren. De energie komt dan vrij die daarin opgesloten zat. 

Bijzonder
Het bijzondere is dat, wanneer dit vrijkomt, de herinnering aan de oorzaak van de blokkade vaak ook loskomt. Dit voelt bevrijdend, als een opluchting.
Opgeslagen pijn en stress verlaat het lichaam en er ontstaat herstel, waardoor de klachten blijvend verdwijnen. 

Cranio is ontstaan via de osteopathie uit de reguliere geneeskunde. Je zou kunnen zeggen dat het herontdekt is door een regulier arts, Andrew Taylor Still.

Cranio sacraal therapie is een herontdekken en interpreteren van oude kennis. cranio sacraal werk.

Andrew Taylor Still (1828 – 1917)
Andrew Taylor Still is de vader van de osteopathie. Hij heeft geneeskunde gestudeerd en is legerarts geworden.
Andrew Taylor Still leerde craniaal werk bij toeval kennen toen hij een hevige hoofdpijn had en even ging liggen met zijn hoofd rustend op een boomstronk. De hoofdpijn verdween binnen minuten.
Hij ging van hieruit verder met het ontwikkelen van een techniek en een wetenschap, Osteopatie.

William Sutherland (1873 – 1954)
William Sutherland rondde in 1898 zijn studie medicijnen af. In die tijd was het een absoluut gegeven dat er in de botstructuren geen enkele beweging zit. De gedachte dat er beweging mogelijk was hield hem bezig. Dus besloot hij te kijken wat er gebeurt als je alle beweging die er zou kunnen zijn onmogelijk maakt. Hij bond een strakke leren helm om zijn hoofd en observeerde wat er gebeurde. Hij was zeer verbaasd te voelen dat zijn sacrum begon te bewegen in een ritmisch patroon en dat het sacrum ook veel warmer aanvoelde.
Vervolgens werkte hij vijftig jaar en heeft de osteopathie naar een hoger plan getild.

John E. Upledger
is osteopathisch arts en chirurg. In 1970 was John E. Upledger assistent bij een operatie om de verkalkte plaque aan de spinale dura te verwijderen.  Tot zijn verbazing was er beweging in. Terwijl de patiënt onder narcose was.
Dit heeft er toe geleid dat hij zich is gaan verdiepen in deze materie en in wat al bekend was op dit terrein. Hij heeft het bijzondere werk van Andrew Taylor Still en William Sutherland verder uitgewerkt en als eerste met de naam cranio sacraal therapie verbonden.

Hugh Milne
begon zijn carrière als masseur. Geheel bij toeval heeft hij cranio sacraal therapie. Hij is deze visionaire cranio sacraal therapie gaan doceren en heeft er prachtige boeken over geschreven. De les die Hugh Milne gaf aan zijn eerste klas noemde hij “De kunst van het luisteren”. Hij leerde hoe je met het innerlijke oog kan kijken, hoe je met het innerlijke oor kan horen en hoe je steeds meer op je intuïtie gaat vertrouwen en op de informatie die je op deze wijze verkrijgt. En hoe je steeds gevoeliger wordt voor de aanraking van energie.

Etienne Peirsman
begon als leraar lichamelijke oefening en biologie.. Waar John E. Upledger vaste behandeltechnieken per symptoom dicteerde, voelde Etienne Peirsman de behoefte vanuit de nuance te werken en geheel en puur intuïtief te werken. En zo is de cranio sacraal therapie van Etienne Peirsman de Zen in het lichaamswerk geworden. Etienne Peirsman benadrukt dat het noodzakelijk is lichaamsenergie goed te voelen en dat dit het beste gaat als je afstemt op de energie en het cranio sacraal ritme van de cliënt. De diepste heling ontstaat via het diepste ritme.

Meer weten

Sms, bel of mail:

info@praktijkvanrhoon.nl

06 2737 9636